Patolojide Makroskopik Dokümantasyon

Saat: 19:00-20:30

Moderatör: Sıtkı Tuzlalı

Konuşmacı: Hüseyin Karatay


Zoom Webinar ID: 876 3519 1165

Parola: nlmice