About Us


Türkiye’de patologları bir kurumsal çatı altında toplayan ilk dernek olan Türk Patoloji Derneği 13 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Bir meslek derneği olarak, patologları bir araya getirmeyi, patoloji dalının işlevleri, tıp pratiğine ve tıp eğitimine hizmetleri konusunda farkındalık sağlamayı, sadece patologların değil patoloji alanında hizmet veren diğer sağlık çalışanlarının da eğitimine destek olmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de patologların çalışma koşullarının düzeltilmesi ve mesleki haklarının korunması amaçlarına Patoloji Dernekleri Federasyonu çatısı altında yürütülen çalışmalarla destek vermektedir.

Türk Patoloji Derneği, patoloji eğitimi konusunda hizmetlerini eğitim toplantıları, kurslar ve kongreler düzenleyerek ve üyelerine eğitim amaçlı maddi destek vererek sürdürmektedir. Eğitim etkinliklerinin bir bölümünü bağımsız, bir bölümünü Patoloji Dernekleri Federasyonu Çalışma Grupları ile birlikte gerçekleştirmektedir.