TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ TARİHÇESİ

Türkiye’de kurulan ilk patoloji derneği olan Türk Patoloji Derneği, 13 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul’da Besim Turhan, Üveis Maskar, Cahit Özen, Münevver Yenerman, Muammer Yenerman, Rıza Onarır, Faruk Nurlu, Ayhan Kanuni ve Yılmaz Ertem tarafından kurulmuştur. İlk dönem yönetim kurulu Başkan Besim Turhan ve üyeler Muammer Yenerman, Faruk Nurlu, Ayhan Kanuni ve Yılmaz Ertem’den oluşmakta idi.

Dernek, o dönemin başkanı Muammer Yenerman’ın çabaları sonucu, Bakanlar Kurulu kararıyla 21.1.1977 tarihinde “Türk Patoloji Derneği” (TPD) adını almıştır.

TPD ilki 1975 yılında olmak üzere günümüze kadar çok sayıda ulusal kongre ve sempozyum düzenlemiştir. Bunlara ek olarak 1980’li yıllarda aylık bilimsel eğitim toplantılarına başlamıştır. Bu toplantılar ile İstanbul ve çevre illerde çalışan patologları meslek içi eğitim toplantıları ile bir araya getirerek bilimsel ve sosyal bir ortam yaratmayı amaçlamıştır. Bu toplantılara 1990’lı yıllarda Patoloji kursları da eklenmiştir.

En büyük uluslararası iki organizasyondan biri olan European Society of Pathology’nin o dönemlerde iki yılda bir düzenlenen ve yine iki büyük patoloji kongresinden biri olan European Congress of Pathology’nin yirmi birincisi 2007 yılında Türk Patoloji Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir.

Dernek 1978 yılında, hayatta olan patologların özgeçmişlerini ve yayınlarının listesini içeren bir “Patologlar Albümü”nü bastırmıştır.

Türk Patoloji Dergisi, 1985 yılında TPD’nin bilimsel yayın organı olarak yayın hayatına başlamıştır. Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunun ardından Federasyonumuzun yayın organı haline gelmiş ve halen yayın hayatına devam etmektedir.

Türkiye’deki patoloji derneklerinin bir araya gelerek 2006’da kurduğu Patoloji dernekleri Federasyonu’nun üyelerinden olup, bilimsel faaliyetlerinin bir bölümünü Federasyon çalışma grupları ile birlikte iş birliği halinde yürütmektedir.

Türk Patoloji Derneği’nin düzenlediği ulusal kongre ve sempozyumlar aşağıda listelenmiştir.

1975 II. Ulusal Patoloji Kongresi, 13-17 Ekim 1975, İstanbul

1976 V. Sempozyum: Derinin Epitelyal Tümörleri ile Nevüs ve Habis Melanomlar Sempozyumu, 17-18 Eylül 1976, Mersin

1980 VII. Sempozyum: Mide Tümörleri Sempozyumu, 9-10 Haziran 1980, Eskişehir

1981 5. Ulusal Patoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1981, İstanbul

1986 7. Ulusal Patoloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1986, İstanbul

1989 9. Ulusal Patoloji Sempozyumu: Uterus Malign Tümörleri Sempozyumu, 2-3 Kasım 1989, Çukurova Üniversitesi, Adana

1990 9. Ulusal Patoloji Kongresi, 30 Ekim-4 Kasım 1990, İzmir

1993 11. Ulusal Patoloji Sempozyumu (Ord. Prof. Dr. Besim Turhan Anısına): Prostat ve Alt Üriner Sistem, 27-31 Ekim 1993, Trabzon

1994 11. Ulusal Patoloji Kongresi, 5-9 Ekim 1994, Kuşadası

1997 13. Ulusal Patoloji Kongresi, 4-8 Ekim 1997, İstanbul

2000 15. Ulusal Patoloji Sempozyumu: Cerrahi Patoloji, 24-27 Mays 2000; Belek, Antalya

2007 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 8-13 Eylül 2007, İstanbul

2007 21st European Congress of Pathology, September 8-13 2007, Istanbul, Turkish Society of Pathology/European Society of Pathology

2010 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir, TPD/PDF

2015 25. Ulusal Patoloji Kongresi-6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Bursa, TPD/Sitopatoloji Dernegi/PDF

2020 30. Ulusal Patoloji Kongresi, Covid pandemisi nedeniyle 1 yil sonraya ertelendi.

2021 30. Ulusal Patoloji Kongresi (online), 20-23 Mayıs 2021, TPD/PDF


Kaynak: Tuzlalı S. “Teşrih-I Marazi”den Patolojiye, 2021, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul