Olgularla Meme Biyopsilerine Yaklaşım

Moderatörler: Sıtkı Tuzlalı, Ekrem Yavuz

Konuşmacılar:

Semen Önder, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD

Aysel Bayram, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD

Sidar Bağbudar, SB Başakşehir Çam ve Sakura EAH Patoloji Bölümü