Olgularla Hepatopankreatobiliyer Tümör Patolojisi

Safra Kesesi ve Safra Yolları Patolojisinde Ayırıcı Tanı Zorlukları - Dr. Nevra DURSUN KEPKEP, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pankreas ve Ampulla Patolojisinde Ayırıcı Tanı Zorlukları - Dr Pelin BAĞCI ÇULÇİ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tartışma