Olgular Eşliğinde Tükürük Bezi Tümörlerinin Tanısında Paterne Dayalı Yaklaşım

Moderatör: Dr. Leyla Cinel, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Panelistler:

Dr. Kıvılcım Eren Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Dr. Hasan Toper, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Dr. Esra Çobankent, Konya Numune Hastanesi Patoloji Kliniği