Nöroradyolojik ve Moleküler Patolojik Bulgular Eşliğinde Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Tanısı ve Tedavi Yönetimi - Olgu Sunumları

Moderatör: Dr. Önder Öngürü, Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Bölümü

Konuşmacılar:

Dr. İbrahim Kulaç, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Dr. Ayça Erşen Danyeli, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Dr. Kutlay Karaman, Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji Bölümü

Dr. Hale Başak Çağlar, Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü