Meme Kanserinde Tanı, Tedavi ve Prognoz İlişkili Biyobelirteçlere Güncel Yaklaşım


❖Meme kanserinin moleküler sınıflaması, Prof. Dr. Zafer Küçükodacı

a. Nasıl yapılır,

b. Hastalığın yönetimine katkısı varmıdır?


❖Meme kanserinde prediktif biyobeliteçler-I: ER, PR, HER2, TIL, PD-L1, AR, Prof. Dr. Zafer Küçükodacı

a. Ne zaman yapılmalı ve nasıl rapor edilmelidir?

b. Hastalığın yönetimine katkısı nedir?


❖Meme kanserinde prediktif biyobeliteçler-II: Adjuvan tedavi kararında somatik çok genli paneller, Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

a. Hangi test, ne zaman?

b. Hastalığın yönetimine katkısı nedir?


❖Yeni gelişmelerden ne bekliyoruz?

a. Güncel gelişmeler ışığında çok genli somatik analizler neleri kapsamalıdır?, Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu

b. Radyoterapi cevabının öngörülebilmesine yönelik çok genli paneller: Yürüyen klinik çalışmalar ve ön veriler, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

c. Likit biyopsi uygulamalarının katkısı hangi düzeydedir?, Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu


Toplantı linki için tıklayınız. 

Parola: nlmice

Link, toplantı saatinde aktive olacaktır.