Avrupa Hematopatoloji Derneği 2021 Kongresi’nde neler öğrendik-VI

Moderatör: Prof. Dr. Nalan AKYÜREK

Konuşmacılar:

Ambigious Lineage Akut Lösemiler - Doç. Dr. Gülçin YEGEN, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD

DSÖ Myeloid Neoplazi ve Akut Lösemi Sınıflamasında Yenilikler - Prof. Dr. Fulya ÖZ PUYAN, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD