Avrupa Hematopatoloji Derneği 2021 Kongresi’nde neler öğrendik?-V

Moderatör: Prof. Dr. Tülay TECİMER

Konuşmacılar:

Erişkin Myeloproliferatif Neoplaziler - Prof. Dr. Işınsu KUZU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD

Pediatrik Myeloid Neoplaziler ve İlişkili Hastalıklar - Dr. Öğr. Üyesi Ahu Senem DEMİRÖZ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji AD