Avrupa Hematopatoloji Derneği 2021 Kongresi’nde neler öğrendik?-IV

Moderatör: Prof. Dr. Fulya ÖZ PUYAN

Konuşmacılar:

Küçük B Hücreli Lenfomalardaki Gelişmeler - Dr. Öğr. Üyesi Derya DEMİR, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD


Folliküler Lenfoma ve IRF4 İlişkili Lenfomalardaki Gelişmeler - Prof. Dr. Mine HEKİMGİL, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD


Periferik T Hücreli Lenfomalardaki Gelişmeler - Doç. Dr. Nazan ÖZSAN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD