Avrupa Hematopatoloji Derneği 2021 Kongresi’nde neler öğrendik?-III

Moderatör: Prof. Dr. Işınsu KUZU

Konuşmacılar:

Plazmablastik Diferansiasyon Gösteren Lenfomalar - Prof. Dr. Ayşegül ÜNER, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD

Castleman Hastalığı ile İlişkili Büyük B Hücreli Lenfoma ve Yenilikler - Prof. Dr. Özlem CANÖZ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD