Akciğer Kanserinde Küçük Biyopsi Ve Sitoloji Materyallerine Yaklaşım Ve Tuzak Olgular

Moderatör: Yasemin Özlük, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD Sitopatoloji Bilim Dalı

Konuşmacı: Pınar Fırat, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Olgu Sunumları:

Doğu Vurallı Bakkaloğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD Sitopatoloji Bilim Dalı

Pınar Bulutay, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Çisel Aydın Meriçöz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Hafize Özdemir, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji AD Sitopatoloji Bilim Dalı