Türk Patoloji Derneği Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

 

   Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 ŞUBAT 2023 Perşembe günü, Saat 14.00'te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası Bodrum 2. Kat Patoloji Toplantı Salonu-İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. 

   Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 23 ŞUBAT 2023 Perşembe günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. 

   Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur. 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1 - Açılış ve yoklama, saygı duruşu

2 - Divan heyeti seçimi,

3 - Faaliyet raporunun okunması

4 - Denetim Kurulu raporunun okunması

5 - Kesin hesabın okunması ve ibrası

6 - Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

7 - Tahmini bütçenin görüşülmesi

8 - 2023 ve 2024 üyelik aidat miktarlarının belirlenmesi

9 - Gayrimenkul alımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

10 - Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

11 - Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

12 - Patoloji Dernekleri Federasyonuna temsilci seçimi

13 - Dilek ve temenniler, kapanış.