Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursu (NP-YUEK)

Davet

  •     Nöropatolojinin temel öğeleri patoloji uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Ancak hem ileri düzey nöropatoloji uygulamaları gerçekleştirecek özelleşmiş patologlar yetiştirmek hem de nöropatoloji alanındaki eksiklerini tamamlamak isteyecek tüm sistem patolojileri pratiği yapmakta olan patologların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla nöropatoloji çalışma grubu tarafından nöropatoloji eğitim kursları planlanmıştır.
  • Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursunun (NP-YUEK) amacı ülkemizde nöropatoloji eğitimine üst uzmanlık standartlarına uygun nitelik kazandırmak ve sağlık kurumlarında nöropatoloji hizmetini sürdürebilecek yetkin patologların yetiştirilmesidir.

Nöropatoloji Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Önder ÖNGÜRÜ

   

Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Süreci ve Nöropatoloji Yetkinlik Belgesi

  • Eğitim süreci 5 (beş) ayrı uygulamalı kurstan oluşacak olup bunlardan ilki Temel Düzey (Tümör Nöropatolojisi) kursudur.
  • İleri düzey nöropatoloji kursları (İleri Düzey Tümör Nöropatolojisi, Neoplastik Dışı Nöropatolojik Hastalıklar 1-2, Kas ve Sinir Patolojisi) olarak daha sonra düzenlenecektir.
  • Tüm kursları alan ve kurs sonu sınavlarını başarıyla tamamlayan patoloji uzmanları Nöropatoloji Yetkinlik Belgesi (NPYB) almaya hak kazanacaklardır. Bu program sonunda alınacak olan yetkinlik belgesi bir yan dal uzmanlık diploması olmayıp, bir yeterlik belgesidir.

   

Kursa Kimler Katılabilir?

Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursu (NP-YUEK) Yönergesine göre programa kabul edilecek adayların nitelikleri

  • Kurs programına katılarak “sertifika” alacak olanların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gereklidir:
  • NP-YUEK Yönergesine göre kursa tüm patoloji uzmanları ve patoloji uzmanlık eğitiminin ilk iki yılını tamamlamış patoloji asistanları başvurabilir.
  • Adaylardan kimlik fotokopisi, tıp doktoru diploması ve uzmanlık belgesi (2 yılını doldurmuş patoloji asistanları için bölüm başkanlığından yazı) istenir.


Kayıt

  • Kayıt ücretine katılım sertifikası, öğle yemekleri, kahve molaları ve KDV dahildir.
  • Kayıt formu için tıklayınız

   

Kurs Programı