Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursu (NP-YUEK)


Davet

  • Nöropatolojinin temel öğeleri patoloji uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Ancak hem ileri düzey nöropatoloji uygulamaları gerçekleştirecek özelleşmiş patologlar yetiştirmek hem de nöropatoloji alanındaki eksiklerini tamamlamak isteyecek tüm sistem patolojileri pratiği yapmakta olan patologların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla nöropatoloji çalışma grubu tarafından nöropatoloji eğitim kursları planlanmıştır.
  • Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursunun (NP-YUEK) amacı ülkemizde nöropatoloji eğitimine üst uzmanlık standartlarına uygun nitelik kazandırmak ve sağlık kurumlarında nöropatoloji hizmetini sürdürebilecek yetkin patologların yetiştirilmesidir.

Nöropatoloji Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Önder ÖNGÜRÜ


Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Süreci ve Nöropatoloji Yetkinlik Belgesi

  • Eğitim süreci 5 (beş) ayrı uygulamalı kurstan oluşacak olup bunlardan ilki Temel Düzey (Tümör Nöropatolojisi) kursudur.
  • İleri düzey nöropatoloji kursları (İleri Düzey Tümör Nöropatolojisi, Neoplastik Dışı Nöropatolojik Hastalıklar 1-2, Kas ve Sinir Patolojisi) olarak daha sonra düzenlenecektir.
  • Tüm kursları alan ve kurs sonu sınavlarını başarıyla tamamlayan patoloji uzmanları Nöropatoloji Yetkinlik Belgesi (NPYB) almaya hak kazanacaklardır. Bu program sonunda alınacak olan yetkinlik belgesi bir yan dal uzmanlık diploması olmayıp, bir yeterlik belgesidir.


Kursa Kimler Katılabilir?

Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursu (NP-YUEK) Yönergesine göre programa kabul edilecek adayların nitelikleri

  • Kurs programına katılarak “sertifika” alacak olanların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gereklidir:
  • NP-YUEK Yönergesine göre kursa tüm patoloji uzmanları ve patoloji uzmanlık eğitiminin ilk iki yılını tamamlamış patoloji asistanları başvurabilir.
  • Adaylardan kimlik fotokopisi, tıp doktoru diploması ve uzmanlık belgesi (2 yılını doldurmuş patoloji asistanları için bölüm başkanlığından yazı) istenir.


Kurullar

Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı

Funda Yılmaz Barbet

Türk Patoloji Derneği Başkanı

Mine Güllüoğlu

Nöropatoloji Çalışma Grubu Eğitim Komisyonu

Dr. Figen Söylemezoğlu

Dr. Süheyla Uyar Bozkurt

Dr. Güzide Ayşe Ocak

Dr. Erdener Özer

Dr. İbrahim Kulaç

Tümör Nöropatolojisi (Temel Düzeyde) Düzenleme Kurulu

Dr. Reyhan Eğilmez

Dr. Fügen Aker

Dr. Önder Öngürü

Dr. Süheyla Uyar Bozkurt

Dr. Ayça Erşen Danyeli

Dr. İbrahim Kulaç

Dr. Arda İnan


İletişim

Dr. Önder Öngürü
Nöropatoloji Çalışma Grubu Başkanı

[email protected]

Dr. Ayça Erşen Danyeli
Nöropatoloji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı

[email protected]

Dr. Arda İnan
Nöropatoloji Çalışma Grubu Sekreteri

[email protected]


Kayıt


  • Kayıt ücretine katılım sertifikası, öğle yemekleri, kahve molaları ve KDV dahildir.
  • Kayıt formu için tıklayınız


Kurs Programı