2022 PLANLANAN ETKİNLİKLER

6 Ocak 2022 19:00
Aylık Eğitim Toplantısı
Olgularla Meme Patolojisi
Moderatör: Ekrem Yavuz
 
10,12,14 Ocak 2022, Saat 19:00-21:00
Kurs
Karaciğer Hastalıklarına Klinikopatolojik Yaklaşım
(TPD ve PDF Hepatopankreatikobiliyer Sistem Çalışma Grubu etkinliği)
 
3 Mart 2022 19:00
Aylık Eğitim Toplantısı
Olgularla Akciğer Patolojisi
Moderatörler: Yasemin Özlük, Pınar Fırat
 
7 Nisan 2022 19:00
Aylık Eğitim Toplantısı
Olgularla Tükrük Bezi Patolojisi
Moderatör: Leyla Cinel
 
9 Nisan 2022, Cumartesi
TPD Patolojide Tuzaklar Kurs Serisi; Üropatolojide Tuzaklar
Moderatör: Nesimi Büyükbabani
TPD Patolojide Tuzaklar Kurs Serisi; Dermatopatolojide Tuzaklar
Moderatör: Işın Kılıçaslan
 
7-8 Mayıs 2022, Cumartesi-Pazar
Kurs
Gastrointestinal Sistem Onkolojik Rezeksiyon Materyallerinde Raporlama
(TPD ve PDF Gastrointestinal Sistem Çalışma Grubu etkinliği)
 
28-29 Mayıs 2022, Cumartesi-Pazar
Yumuşak Doku Tümörleri-Temel Eğitim Kursu

(TPD ve PDF Kemik-Yumuşak Doku Çalışma Grubu etkinliği)