Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Çiğdem Çelikel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-mail: cigdemataizi@hotmail.com
 

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Süheyla Bozkurt
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-mail: subozkurt@gmail.com
 

SAYMAN
Yrd.Doç.Dr. İpek Erbarut Seven
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-Mail: erbarutipek@gmail.com
 

ÜYELER
Prof.Dr. Şennur İlvan
İ.Ü.CTF Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-mail: sennurilvan@hotmail.com

Prof.Dr. Kürşat Yıldız
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
E-mail:kursatyildiz2010@hotmail.com

Doç.Dr. Dilek Yavuzer
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
E-Mail: dilekyavuzer@yahoo.com

Doç.Dr. Gülçin Yegen
İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-mail: gulcinyegen@gmail.com