Olağan Genel Kurul DUYURUSU !!!

Türk Patoloji Derneğinin Değerli Üyeleri,

Derneğimizin, Olağan Genel Kurulu  05.03.2021 cuma günü saat 11.00’de;
çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12.03.2021 cuma günü saat:11.00’de
aşağıda adresi belirtilen dernek merkezinde yapılacaktır.
Katılımlarınızı rica ederiz.

Prof. Dr. Çiğdem Çelikel
TPD Başkanı

Gündem:
1-Açılış ve yoklama saygı duruşu.
2-Divan heyeti seçimi
3-Faaliyet raporunun okunması
4-Denetim kurulu raporunun okunması
5-Kesin hesabın okunması ve ibrası
6-Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
7-Tahmini bütçenin görüşülmesi
8-Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi.
9-Denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi.
10-Patoloji denekleri federasyonuna temsilci seçimi
11-Dilek ve temenniler kapanış.


Adres:
Cerrahpaşa Mah Kocamustafa Paşa Cad. 
Etyemez Sok. Merih iş merkezi 
No:45/37 Fatih-İstanbul